ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 5ης ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ» (MIS) 5002902

(Χρονικής Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων 01/04/2021 με 15/04/2021)

Μετά από την διαπίστωση τεχνικού προβλήματος στην ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν την χρονική περίοδο από 01/04/2021 έως 15/04/2021, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Επαρχιακό Τύπο», ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων

footer