ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΦΕΚ)

  • Δεκ 29, 2022

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αφορά τον Νέο Νόμο 5005/ 2022 "Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλε- κτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις"

ΤΟ ΦΕΚ:pdfΦΕΚ_ΝΕΟΣ_ΝΟΜΟΣ_ΤΥΠΟΥ_2022

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook

footer