ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Σεπ 07, 2021

ΑΘΗΝΑ, 6 Σεπτεμβρίου 2021

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με αφορμή ερωτήματα μελών της Ένωσης μας, για την υπαγωγή των επιχειρήσεων Τύπου στις ρυθμίσεις του ν. 4779/21 και την ΚΥΑ με την οποία επιδοτούνται και ρυθμίζονται οφειλές στον Οργανισμό, διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβληθούν δυο αιτήσεις.

α) Μια για την υπαγωγή στις προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν.4779, όπου περιγράφεται η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του κεφαλαίου των οφειλών της περιόδου 2017-2020 λόγω της μη καταβολής του ποσοστού 2% επί του τζίρου.

Σημειώνεται ότι η οφειλή αυτού του κεφαλαίου «σέρνει» πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις που δεν χρηματοδοτούνται. Χρηματοδοτείται μόνον το κεφάλαιο της οφειλής.

β) Και δεύτερη για την υπαγωγή στις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν.4779 για τη ρύθμιση σε 72 δόσεις κάθε οφειλής λόγω της μη καταβολής των εργοδοτικών εισφορών την περίοδο 2017 -2020, δίχως τόκους και προσαυξήσεις.

Η υπαγωγή σ’ αυτήν τη ρύθμιση θα σημάνει τη διαγραφή κάθε επιπλέον βάρους και από την οφειλή του 2%.

Γι’ αυτούς κυρίως τους λόγους είναι επιβεβλημένο να υποβάλλετε αιτήσεις και δικαιολογητικά και για τις δυο περιπτώσεις, ακόμα κι αν έχετε ήδη ρυθμίσει, κατά το πρόσφατο παρελθόν, τυχόν οφειλές στον ΕΔΟΕΑΠ σε 120 δόσεις.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ:

 

ΘΕΜΑ:  ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΟΥ 4779/2021 (ΑΡΘΡΟ 50, § 4) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4816/2021 (ΑΡΘΡΟ 23) ΣΕ ΕΩΣ 72 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ – ΤΕΑΣ - ΕΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2017 ΕΩΣ 12/2020  - ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ: 1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ) ΚΑΙ 2) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ).

Σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 50 του Ν. 4779/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4816/2021, σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω κατηγορίες ΜΜΕ μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους στον ΕΔΟΕΑΠ μετά από αίτησή τους, την οποία θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι την 9/9/2021, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο οφειλές από 1) ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων (εργατικές και εργοδοτικές) και 2) εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος) και για την περίοδο 1/2017 έως 12/2020, με απαλλαγή τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, σε έως 72 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης € 100.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ως παρακάτω:

1.Υποβολή αίτησης με σφραγίδα και υπογραφή υπευθύνου εταιρείας, με θέμα "ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 4816/2021", όπου να ζητείται η υπαγωγή των οφειλών της εταιρείας στη ρύθμιση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4816/2021. Στην αίτηση απαραιτήτως να αναγράφεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, το ΑΦΜ της, η κατηγορία του ΜΜΕ (σύμφωνα με τις 5 κατηγορίες που αναγράφονται ανωτέρω, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση). Κατόπιν η αίτηση θα αποστέλλεται στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 1. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ, αφού υπολογίσει όλη την οφειλή της εταιρείας (εκτός από αυτή που έχει ήδη διαβιβασθεί στο ΚΕΑΟ – αν συμβαίνει) με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις και από όλες τις κατηγορίες οφειλών, θα την αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία για να λάβει γνώση.(Οι παραπάνω τόκοι και προσαυξήσεις θα αφαιρούνται από το ΚΕΑΟ κατά τη διαδικασία της ρύθμισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4816/2021. Κατηγορίες οφειλών που δεν υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση, όπως π.χ. αγγελιόσημο, ΑΚΕΕΔ, οφειλές προγενέστερες της περιόδου 1/2017 ή μεταγενέστερες της περιόδου 12/2020 κλπ. θα μπορούν να διακανονισθούν και αυτές  στο ΚΕΑΟ, σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (πάγια ρύθμιση) μαζί  με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις).
       
 2. Κατόπιν η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ θα αποστέλλει την οφειλή της εταιρείας στο ΚΕΑΟ και αμέσως θα ειδοποιεί με ηλεκτρονικό μήνυμα την εταιρεία, προκειμένου να προχωρήσει στην πραγματοποίηση της ρύθμισης στο ΚΕΑΟ, δίνοντας σχετικές οδηγίες.
       
 3. Σε περίπτωση βούλησης της εταιρείας για εφάπαξ καταβολή όλης της οφειλής, το γεγονός αυτό θα αναφέρεται στην αίτησή της και θα καταβάλλονται από την εταιρεία τα ποσά απευθείας στον ΕΔΟΕΑΠ στις αντίστοιχες ταυτότητες πληρωμής ΑΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων) και ΑΚΕ (εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών), χωρίς να μεσολαβεί το ΚΕΑΟ. Σε αυτή την περίπτωση για τις κατηγορίες οφειλών και περιόδων που αναφέρθηκαν και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4816/2021 η εφάπαξ καταβολή θα γίνεται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις ενώ η εφάπαξ καταβολή των υπολοίπων κατηγοριών οφειλών αλλά και περιόδων θα γίνεται με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις. Όποια εταιρεία επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση όλης της οφειλής της στον ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει κατόπιν να αποστέλλει τα σχετικά καταθετήρια Τραπέζης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 1. Υποβολή αίτησης απαιτείται ακόμα και αν οι οφειλές από 1/2017 έως 12/2020 έχουν ήδη διαβιβασθεί στο ΚΕΑΟ.
    
 2. Να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση του διακανονισμού αποτελεί η καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ.


Παρακαλούμε όπως, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τηρηθεί απαρέγκλιτα η παραπάνω διαδικασία. Τέλος όσοι εργοδότες ανήκουν δεν υποβάλουν σχετική αίτηση έως 9/9/2021, όπως περιεγράφηκε, αμέσως μετά οι τυχόν οφειλές τους από 1/2017 έως 12/2020 θα καταλογισθούν και δεν θα τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4816/2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του ΕΔΟΕΑΠ: 2107264369, 2107264318, 2107264371, 2107264378, 2107264340».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

 

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook

footer