ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Ιουλ 27, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ»

ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις 2 θέσεις Στελεχών Διαχείρισης και Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002902, οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν μια σειρά εργασιών και να παράγουν συγκεκριμένα παραδοτέα, με τόπο απασχόλησης την έδρα του φορέα στην Αθήνα.

Η πράξη  με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002902 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020,  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η  συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και την Ελλάδα - Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 - Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Επισυνάπτονται:

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)
 • Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Β)
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υποδείγματα Γ1, Γ2, Γ3)
 1. docΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 2. docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΕΤ
 3. docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 4. docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ-ΥΔ
 5. docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ2-ΥΔ
 6. docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ3-ΥΔ

 

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018 16:00

footer