Τροπολογία για την τιμολόγηση της διαφήμισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

  • Μαρ 30, 2018

             ΑΘΗΝΑ 30 Μαρτίου 2018


Τροπολογία για την τιμολόγηση της διαφήμισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κατέθεσε τροπολογία για την τιμολόγηση της διαφήμισης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό ΨΗΠΤΕ κ. Παππά, η συγκεκριμένη τροπολογία «στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας σε θέματα τιμολόγησης των διαφημίσεων στα Μέσα, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς».

Συγκεκριμένα, βάσει των προβλέψεων της τροπολογίας:

Όλες οι παράμετροι μιας συναλλαγής - διαφημιστικής ενέργειας είναι γνωστές σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ΜΜΕ, διαφημιζόμενο, διαφημιστή).

*Για την εξόφληση του Μέσου, εφόσον μεσολαβεί διαφημιστικής, υπεύθυνος είναι τόσο ο διαφημιζόμενος όσο και ο διαφημιστής.

*Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος έχει ήδη καταβάλει στο διαφημιστή την αξία της συναλλαγής με το Μέσο, απαλλάσσεται της ευθύνης.

*Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου) παρέχονται μόνο αν έχει προηγηθεί έγγραφη σύμβαση μεταξύ Μέσου και διαφημιζόμενου και, αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή.

*Το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιζόμενου. Αν μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του και αντίγραφο αποστέλλεται στο διαφημιζόμενο.

*Οι διαφημιστικές δαπάνες των διαφημιζομένων εκπίπτουν ως επιχειρηματικές δαπάνεςμόνο αν γίνονται βάσει των προαναφερθεισών προβλέψεων.

*Οι επιστροφές μειώνονται από 9,9%, όπως προβλέπονταν στο «Νόμο Βενιζέλου», σε 4%. Δεν επιτρέπεται να δίνονται σε είδος (διαφημιστικός χρόνος ή χώρος).

*Ως ημερομηνία έναρξης των καταχωρήσεων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2019 (αντί για την 1η Σεπτεμβρίου 2018, που είχε οριστεί αρχικά).

Τέλος, επέρχονται λοιπές διαδικαστικές αλλαγές, όπως ότι το ανώτατο όριο των προστίμων καθορίζεται σε 100.000 ευρώ.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 12:04

footer