Κατάργηση της προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσά κάτω των 2.500 ευρώ.

  • Νοε 20, 2017

pdfΦΕΚ_ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΘΗΝΑ, 20 Νοεμβρίου 2017

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσά κάτω των 2.500 ευρώ.

Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι

Καθώς τους τελευταίους μήνες και μετά την ψήφιση του Ν. 4412/2016 είχαν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα στην είσπραξη τιμολογίων από Δήμους, Περιφέρειες και άλλες Υπηρεσίες ΝΠΔΔ που ζητούσαν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ακόμη και για ελάχιστα ποσά, η ΕΙΕΤ απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Ανάπτυξης ζητώντας την κατάργηση αυτής της υποχρέωσης, τουλάχιστον για ποσά κάτω των 2.500 ευρώ.

Μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, το αίτημα μας έγινε αποδεκτό και συμπεριελήφθη στον Ν. 4497/2017 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14-11-2017.

Σύμφωνα λοιπόν, με το άρθρο 107, παρ. 9 του νόμου αυτού, "το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, που επέβαλε την κατάθεση δικαιολογητικών για την ανάθεση συμβάσεων, δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ".

Ως εκ τούτου, από την επομένη της δημοσίευσης του Ν. 4497/2017, ήτοι από 14-11-2017, όποτε κάποια Υπηρεσία αιτείται την προσκόμιση δικαιολογητικών του Ν. 4412/2016 για συμβάσεις αυτού του είδους, θα πρέπει να ενημερώνεται για την ως άνω νέα εξαίρεση.

ΣΗΜ.: Σας αποστέλλουμε το σχετικό ΦΕΚ με επισήμανση στο σημείο που αφορά τα παραπάνω.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                       ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2017 12:19

footer