Αποσαφήνιση Ν. 4487/2017

  • Νοε 09, 2017

ΑΘΗΝΑ, 9 Νοεμβρίου 2017


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση νόμου 4487/2017


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Κατόπιν πολλών αιτημάτων μελών μας, ζητήσαμε διευκρινήσεις από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Ενημέρωσης σχετικά με κάποια ασαφή σημεία του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116), και λάβαμε τις απαντήσεις που αναφέρουμε παρακάτω:

Ερώτηση 1: Όσοι μέχρι την ψήφιση του νέου Νόμου δεν δικαιούταν να δημοσιεύουν καταχωρήσεις του Δημοσίου τομέα, όμως επιθυμούν -με τις κατάλληλες τροποποιήσεις στις εφημερίδες τους- να ενταχθούν στο Μητρώο και να δικαιούται δημοσιεύσεις, από πότε πρέπει να πληρούν τα κριτήρια (πρόσληψη δημοσιογράφου, αύξηση σελίδων κ.ο.κ.);

Απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 14 του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’116/9.8.2017)  και ισχύει:
«Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Η πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Μητρώο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο, οι μεν ημερήσιες επί έξι (6)μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης καταχώρισης, οι δε εβδομαδιαίες επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.
Προκειμένου να καταχωριστούν στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες πρέπει να πληρούν σωρευτικά και καθ’ όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:…..».
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι την ημερομηνία υποβολής της αρχικής  αίτησης ένταξης στο Μητρώο (η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν 4487/2017, ήτοι μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 2018) οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες οφείλουν να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του νόμου για έξι μήνες και ένα έτος αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση, οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Μητρώο οποιαδήποτε χρονική στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ένταξης πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του νόμου για ένα εξάμηνο και ένα έτος αντίστοιχα.

Ερώτηση 2: Όσοι δεν δικαιούται δημοσιεύσεις Δημοσίου τομέα είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο Μητρώο; Αν δεν είναι υποχρεωμένοι μπορούν να εγγραφούν;

Απάντηση: Η εγγραφή στο Μητρώο αναφέρεται αποκλειστικά στις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που επιθυμούν να καταχωρίζουν δημοσιεύσεις των φορέων του Δημοσίου και πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του νόμου.

Ερώτηση 3: "Η πρώτη καταχώρηση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Μητρώο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος" (Άρθρο 14, παρ. 2). Παρακαλούμε όπως μας αποσαφηνίσετε τον τρόπο και την επακριβή ημερομηνία της καταχώρησης.

Απάντηση: Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων καταχώρισης θα οριστεί από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού της συστήματος, προκειμένου να είναι εφικτή η αποστολή των αντιτύπων των εφημερίδων και των δικαιολογητικών τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Ερώτηση 4: Ως προς τον ελάχιστο αναγκαίο αριθμό σελίδων.
Επί εφημερίδας που εκδίδεται σε μέγεθος tabloid, όπως η πλειοψηφία των μελών μας, να αποσαφηνιστεί ποιος είναι ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός σελίδων που προκύπτει κατόπιν της διαίρεσης με το τεθέν κατ’ ελάχιστο συνολικό εμβαδόν για: α) τις εβδομαδιαίες εφημερίδες σε περιφερειακές ενότητες άνω των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων και β) τις εβδομαδιαίες σε περιφερειακές ενότητες κάτω των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων. Παρακαλούμε για συγκεκριμένη απάντηση σας για το πόσες σελίδες απαιτούνται στις εφημερίδες που εκδίδονται σε σχήμα tabloid.

Απάντηση: Σχετικά με την επιφάνεια της εφημερίδας, σας παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ.16/16.10.2017 απάντηση της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εάν μία εβδομαδιαία περιφερειακή ή τοπική  εφημερίδα κυκλοφορεί σε χαρτί διαστάσεων 58Χ36,5 εκατοστά του μέτρου ανά φύλλο, οφείλει να εκδίδεται κατ' ελάχιστο όριο σε:
α) σε 24 σελίδες, εφόσον κυκλοφορεί σε νομό ή περιφερειακή ενότητα με πληθυσμό μεγαλύτερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα απογραφή
β) σε 20 σελίδες, εφόσον κυκλοφορεί σε νομό ή περιφερειακή ενότητα με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους,  σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα απογραφή.

Για κάθε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης - Τμήμα Μητρώων & Διαφάνειας (κα Γεωργοπούλου, τηλ. 210 9098363, Fax: 210 9098353, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                         ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Νοέμβριος 2017 13:53

footer