EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

  • Οκτ 14, 2016

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Υ./ οικ-5592/Φ.911 Αριθμ. Φύλλου 3208/ 05.10.2016 (ΦΕΚ Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης, από τις 10 Οκτωβρίου 2016 τίθενται σε εφαρμογή τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Η Ε.Ι.E.Τ. θα διατυπώσει και φέτος αίτημα για τη χορήγηση αδειών ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του δακτυλίου για όσα μέλη εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι άδειες κυκλοφορίας στο Δακτύλιο που έχουν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την περίοδο 2015 - 2016 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και 21-07-2017, εκτός εάν υπάρξει αίτημα ανάκλησης από τον ενδιαφερόμενο ή τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οπότε, όσα μέλη μας είχαν προμηθευτεί άδειες την περασμένη περίοδο, δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση καθώς γι αυτά ισχύει η προηγούμενη άδεια (πάσο).

Τα μέλη που δεν προμηθεύτηκαν άδειες δακτυλίου την περασμένη περίοδο και ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στη νέα λίστα, πρέπει να αποστείλουν στην Ε.Ι.Ε.Τ. το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016.:

1. Πρωτότυπη αίτηση.

2. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους.

ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτεται η σχετική φόρμα αίτησης την οποία συμπληρώνετε και υπογράφετε σε επιστολόχαρτο της εφημερίδας. Στη φόρμα θα πρέπει να αναφέρετε τον όνομα του ιδιοκτήτη του οχήματος καθώς και το όνομα του οδηγού (αν είναι διαφορετικό πρόσωπο).

(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

(ΠΟΛΗ), .../10/2016

Παρακαλούμε πολύ, όπως μας χορηγήσετε άδεια δακτυλίου για το αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας....................

Ιδιοκτήτης: ...............................

Οδηγός: ....................................

Με εκτίμηση

Ο Εκδότης

..............................

Τα έγγραφα τα αποστέλλετε στην ΕΙΕΤ (ταχυδρομικώς, ή με courier, ή με e-mail) και πρέπει να επιβεβαιώσετε την παραλαβή τους.

Η κάθε άδεια δακτυλίου είναι προσωπική και κάθε μέλος δικαιούται από μία (1) άδεια. Τα οχήματα νέας τεχνολογίας δεν χρειάζονται άδεια δακτυλίου.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ 2016

Για τις δηλώσεις πόθεν έσχες και οικονομικών συμφερόντων ισχύουν πλέον οι διατάξεις του Ν. 4389/2016 (άρθρα 172-183).

Από το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 4389/ 2016 καθώς και με την υπ' αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 (ΦΕΚ Β' 2579) Κ.Υ.Α. υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίστηκε ότι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του νέου συστήματος «ΠΟΘeΝ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr.  
Η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ ΠΟΘeΝ” θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Κατ' εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016(χρήση 2015) του ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρ. 229 του ν. 4281/2014 η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 15 Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017. 
Με τις νέες διατάξεις, έχει γίνει επανακαθορισμός του περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες – πιστωτικά ιδρύματα, κινητά μεγάλης αξίας, δανειακές υποχρεώσεις, δανειακές υποχρεώσεις, οφειλές από πρόστιμα - ποινές, φόρους - τέλη προς το Δημόσιο, κλπ).

Παράλληλα στο άρθρο 172, παράγραφος 5 του Ν. 4389/2016 προβλέπεται ότι:

«Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους»

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr, οι υπόχρεοι, πέρα από την υποβολή της δήλωσης, μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν μέσω των πεδίων «Χρήσιμα Αρχεία» και «Συχνές Ερωτήσεις». Παράλληλα, επιλέγοντας την επιλογή «Εγχειρίδιο Χρήσης» ή απευθείας στο παρακάτω link https://www.pothen.gr/pothen/manual/ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας υπόχρεος προκειμένου να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του.

3. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την ευκαιρία, σας υπενθυμίζουμε ότι η ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση της Ε.Ι.Ε.Τ. για το έτος 2016 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων - συνεδριάσεων της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος, Αθήνα), με τα θέματα που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση που σας έχει αποσταλεί (Αρ. Πρωτ. 4081/ 5-10-2016).

Η όλη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί, κατά νόμον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού και μπορούν να παρευρεθούν (είτε δια φυσικής παρουσίας είτε δια εξουσιοδοτήσεως) τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ε.Ι.Ε.Τ.

Στη Γ.Σ. θα παρευρεθούν οι διαφημιστές - εξωτερικοί συνεργάτες της Ε.Ι.Ε.Τ. κ. Ρεγγίνα Μασσέλου και κ. Άρης Γκέρτσος, ενώ θα γίνει ενημέρωση από μέλη του Δ.Σ. της νεοϊδρυθείσας Πανελλήνιας Ένωσης Ειδησεογραφικών Ιστοσελίδων (Π.ΕΝ.Ε.Ι.), για όσα μέλη μας επιθυμούν να εγγραφούν σ' αυτήν.

Ακόμα, η Ε.Ι.Ε.Τ. θα τιμήσει τη μνήμη των συναδέλφων που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή, για την προσφορά τους στην Ε.Ι.Ε.Τ. και τον Περιφερειακό Τύπο.

4. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Αγγελιόσημο που ελάμβανε για αρκετά χρόνια η Ένωση μας -και ουσιαστικά αποτελούσε το μοναδικό έσοδο της- καταργήθηκε από 15-9-2016.

Για το λόγο αυτό, και με στόχο να διατηρήσουμε την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ι.Ε.Τ., καλούμε τους συναδέλφους που οφείλουν την τακτική συνδρομή τους για το έτος 2015, να την καταβάλουν έως 31-10-2016, καταθέτοντας στον λογαριασμό της Ένωσης (Εθνική Τράπεζα: Αριθμός Λογαριασμού: 151/ 480090-77,

ΙΒΑΝ: GR41 0110 1510 0000 1514 8009 077, Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου) το ποσό των 100 ευρώ.

*Μετά την εξόφληση της συνδρομής μπορούν να ζητήσουν από την Γραμματεία της Ένωσης τη σχετική απόδειξη.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                         ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2016 12:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Τιμητικές πλακέτες από την Ε.Ι.Ε.Τ »

footer