Μεταβολές ιδιοκτησιακού καθεστώτος εφημερίδων που υπάγονται στην ΥΑ του Ν. 3548/2007

  • Ιουν 02, 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, λάβαμε και σας αποστέλλουμε την παρακάτω ενημέρωση:

"Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ν. 3548/ 2007(ΦΕΚ Α 68/ 20-03-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όλες τις επιπλέον αρμοδιότητες του άρθρου 5 (παρ. 4) του ανωτέρω νόμου, κάθε πρόθεση μεταβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος πρέπει να γνωστοποιείται στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης), ώστε να διευκρινίζεται η απαραίτητη διαδικασία με την προσκόμιση των οικείων εγγράφων ανά περίπτωση (ενδεικτικά, εκκαθάριση επιχείρησης, συμμετοχή του εκκαθαριστού στη νέα επιχείρηση, έναρξη νέας δραστηριότητας φυσικού ή καταστατικού νομικού προσώπου κ.α.)

Έχουμε διαπιστώσει ότι η ανωτέρω υποχρέωση εκ μέρους των νόμιμων εκπροσώπων των νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που υπάγονται στο Ν. 3548/2007, λόγω της μεγάλης αύξησης αιτημάτων αλλαγής ιδιοκτησίας και της επιλογής νέων νομικών μορφών ιδιοκτησίας, σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται δεόντως και έγκαιρα.

Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία, στο πεδίο της αρμοδιότητας της, επιφυλάσσεται της τήρησης του δημοσίου συμφέροντος και της νομιμότητας της δηλωθείσας και εν ισχύ ιδιοκτησίας στην ταυτότητα του εντύπου καθώς και σε τυχόν περιορισμούς που προκύπτουν ως προς την μετάβαση στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3548".

Για οποιαδήποτε πληροφορία: τηλ. 210 -90.98.378 (κος Φούκης, κα Γεωργοπούλου).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                            ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 02 Ιούνιος 2016 12:50

footer