ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  • Σεπ 11, 2015

Αρ. Πρωτ. 3863                                           

ΑΘΗΝΑ, 11 Σεπτεμβρίου 2015

                                               

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση κανονικής κυκλοφορίας εφημερίδων νομαρχιακού και τοπικού τύπου μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας και των έκτακτων συνθηκών.»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Mας εστάλη σήμερα Παρασκευή 11-9-2015 από το Τμήμα Εντύπων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας η παρακάτω απάντηση που αφορά την αποκατάσταση κανονικής κυκλοφορίας των εφημερίδων μας:

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ: 15222/2015

 

ΠΡΟΣ : Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου

 

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση κανονικής κυκλοφορίας εφημερίδων νομαρχιακού και τοπικού τύπου μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας και των έκτακτων συνθηκών.»

Σχετ.: Η με Αρ. Πρωτ. 3859/04.09.2015 επιστολή σας

 

Σε απάντηση της από 4.9.2015 επιστολή σας και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 9ης/7/2015 περί δικαιολογημένης ενδεχόμενης μερικής ή ολικής παύσης / αναστολής κυκλοφορίας των εφημερίδων του νομαρχιακού και τοπικού Τύπου που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3548/2007 (Α’68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διευκρινίζεται ότι μετά την αποκατάσταση της διακοπής λειτουργίας των Τραπεζών με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης.7.2015 (Α’84) και την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος από αυτή, είναι ευνόητο ότι αποκαθίσταται και το καθεστώς λειτουργίας των εφημερίδων αυτών και παύουν να ισχύουν οι έκτακτες συνθήκες ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση και οι δύο Ανακοινώσεις επέχουν θέση διευκρίνισης με δεδομένη τη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος να θεωρεί δικαιολογημένη την διακοπή έκδοσης των εφημερίδων σε συνθήκες ανωτέρας βίας (άρθρο 2, παρ.2, στοιχείο γ του ν.3548/2007)

 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δρ. Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Θεωρούμε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης μας σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, καθώς -όπως θα διαβάσετε παρακάτω- η ΓΓΕ θεωρεί ως "ευνόητο" ότι πρέπει να αποκατασταθεί το καθεστώς λειτουργίας των εφημερίδων, αφού όπως επισημαίνει έχει παρέλθει "ικανό χρονικό διάστημα" μετά την αποκατάσταση λειτουργίας των Τραπεζών.

Υπενθυμίζουμε ότι η σχετική ανακοίνωση της ΓΓΕ της 9-7-2015 ανέφερε ξεκάθαρα "καθίσταται πρόδηλο ότι θεωρείται δικαιολογημένη η ενδεχόμενη μερική ή ολική παύση κυκλοφορίας των εφημερίδων που υπάγονται στο καθεστώς των κρατικών δημοσιεύσεων και ότι επ' αυτών δεν προβλέπονται κυρώσεις. Η αναστολή τυχόν κυκλοφορίας ισχύει από τις 28 Ιουνίου 2015 (ημέρα έκδοσης ΠΝΠ) και για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αποκατάσταση της τραπεζικής λειτουργίας και των συναλλαγών με βάση την αρχή της επιείκειας".

Ποιος άραγε μπορεί να καθορίσει ποιο είναι το "ικανό χρονικό διάστημα", καθώς ναι μεν οι Τράπεζες έχουν ανοίξει όμως δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία τους και εξακολουθεί να ισχύει το capitalcontrolκαι άλλοι τραπεζικοί περιορισμοί που προκαλούν τεράστια και σε κάποιες περιπτώσεις ανυπέρβλητα προβλήματα στην εισαγωγή (κυρίως) και αγορά χαρτιού και υλικών καθώς και στην πληρωμή της εκτύπωσης των εφημερίδων μας.

Πραγματικά μας εκπλήσσει αρνητικά το γεγονός ότι η ενημέρωση έφτασε στα γραφεία μας σήμερα Παρασκευή 11-9-2015, ενώ από την ΓΓΕ μας επισήμαναν ότι η αποκατάσταση της κανονικής κυκλοφορίας των εφημερίδων ισχύει από χθες!!!

Η Ε.Ι.Ε.Τ. προχώρησε σε έντονη διαμαρτυρία προς την ΓΓΕ, ενώ σε περίπτωση που η στάση της Υπηρεσίας παραμείνει αμετακίνητη θα προχωρήσουμε σε κάθε είδους ενέργεια για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των μελών μας από τα πλήγματα που θα τους επιφέρει αυτή η ξεκάθαρα άδικη απόφαση.

Παράλληλα, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι θα πρέπει από σήμερα να εκδίδουν κανονικά τις εφημερίδες τους, όπως ο Ν. 3548/2007 ορίζει, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στον φάκελο του τρέχοντος έτους.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

                          Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

 

Μοιραστείτε το

Submit to Facebook
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 09 Δεκέμβριος 2015 19:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ »

footer